Patrick van der Wal avled

På styrelsens vägnar och alla medlemmar i SSC-NL önskar vi Janneke, barnen, familjen och alla anhöriga mycket styrka.
1 view0 comments

Recent Posts

See All